FANDOM


Charon jest jednym z czterych księżyców Plutona.Jego srednica jest dwukrotnie mniejsza od srednicy Plutona i siedem razy mniej masywny.Okrąża tą planetę karłowatą w ciągu 6 dni tyle co trwa obrót Plutona koło własnej osi ,dlatego Pluton i Charon są czasami nazywane podwójną planetą karłowatą.
2007-0717charon